• برنامه عملیاتی گروه معماری در سال تحصیلی 96-95

    به اطلاع کلیه سرگروه های محترم معماری می رساند،برنامه عملیاتی گروه در سال تحصیلی جاری بر اساس برنامه های دبیرخانه کشوری ، به همراه جدول ارزیابی عملکرد به پیوست ارایه می گردد.خواهشمند است مستندات در مهلت های مشخص شده تهیه و ارسال گردند تا زمان کافی جهت جمع بندی و ارسال برای دبیرخانه کشوری وجود داشته باشد.قبلا از همکاری همه عزیزان با وجود همه مشکلات قدردانی می گردد.امید است با تلاش و ایثار شما عزیزان سال تحصیلی موفقی در پیش داشته باشیم.برنامه عملیاتی95- .pdfجدول امتیازبند&#17.pdf